ES / EN
Blog

Difondre les TIC a l'època 2.0: nous formats, nous interrogants i noves perspectives

Jornada de reflexió, debat i networking
Citilab-Cornellà, 25 Gener 2008
[Presentació]
[Introducció]
[Programa]
[Informació bàsica]

[català] · [español] · [galego]

Presentació

Fa temps que està clar que la revolució social generalitzada que impulsen les TIC té en la denominada bretxa digital un dels els seus llasts més pesats i importants. Una utilització àmplia i creativa de les TIC sembla assegurar millores en el rendiment laboral i en la productivitat econòmica, una contrastada intensificació de les xarxes socials i una valuosa diversificació de les fonts d'informació i, per tant, de coneixement i de construcció de criteris propis entre la ciutadania. No obstant això, un percentatge molt alt de la població segueix ignorant el fenomen Internet o, com a molt, fent un ús extremadament limitat i instrumental en comparació al que es podria qualificar com a participants proactius de la internet social, també denominada web 2.0.


Després de diversos anys de projectes i accions institucionals i privades de difusió de diversos tipus, i en diversos formats, que majoritàriament han tingut la missió de presentar i/o d'evangelitzar sobre l'arribada i el benefici de les TIC, potser és necessari un replantejament de la lògica i dels mecanismes per a seguir alimentant la promoció de l'ús de les TIC entre els diversos sectors de la població.


A través d'aquesta convocatòria, proposem per tant una activitat polifacètica, que al mateix temps que faci difusió de les TIC, serveixi com espai de metareflexió sobre qüestions com:

  • les formes i objectius necessaris per a realitzar aquesta difusió,
  • quins són els agents socials més efectius a l'hora de portar-la a terme,
  • quins són els formats i els recursos més adequats per a fer-la,
  • quins són els missatges i els models d'atracció concrets que poden funcionar millor,
  • si varien aquests agents, formats o recursos en funció del col·lectiu al que dirigir-se,
  • quins són aquests col·lectius, i entre ells, quins els més prioritaris

Accés al programa complert


ORGANITZEN

Observatori de la CiberSocietat
Observatori de la CiberSocietat


Citilab-Cornellà
Citilab-Cornellà