Usuari:
Clau:
  [Recordar dades]
Pròxima data clau
16.11.2004: Sessió de cloenda presencial del Congrés ONLINE. 19'30h a l'Ajuntament de Barcelona (+ info)

Comunicacions
L'organització del congrés garanteix la traducció automàtica de totes les comunicacions i els fòrums entre el català, el castellà i l'anglès en totes les direccions, gràcies a Comprendium. Per aquest motiu encoratgem a usar la llengua catalana a qui la tingui com a pròpia

Llicències Creative Commons
Els materials, les obres i els continguts de presentació, difusió, invitació i explicació dels diferents Grups de Treball que composen aquest 'II Congrés Online 2004' es regeixen per la següent Llicència de Creative Commons:


Llicència de reconeixement-NoComercial

Més informació sobre l'aplicació de la llicència al Congrés

Inscripció Tancada
Tancada la fase d´inscripció, finalment som 4183 congressistes. Si vols obtenir les Actes electròniques del Congrés i el(s) certificat(s) de participació al mateix, PREM AQUÍ

Usuaris simultanis
Identificats:
Sense identificar:

Socis organitzadors

Generalitat de Catalunya

Diputació de Barcelona

Cornellà


GT-18. e-learning: tecnologies, exclusió i tendències en un entorn integral de formacióSupraGrup
Cap a noves formes d´aprenentatge?
Coordinació:
· Manuel Gromaz Campos
· Carmen Fernández Morante
· Jesús Arribi Vilela

Paraules clau:
· e-learning
· educació a distància
· aprenentatge
· pedagogia informacional
· entorns virtuals

Enllaços relacionats amb el grup

Plantejament del Grup de Treball

Preguntes obertes

 • Quines tecnologies són les més utilitzades en e-learning?
 • Com pots l'e-learning ajudar col·lectius de risc o en situació d'exclusió (e-inclusion)?
 • Noves tecnologies, noves metodologies d'ensenyament-aprenentatge?
 • Cap a on va l'e-learning?


  Presentació del grup

  Igual que la societat industrial va crear un sistema educatiu d'acord amb els seus model de producció, la societat de la informació està creant un nou model formatiu (e-learning) que pren com base la matèria primera en la qual se sustenta: la informació.

  És tan ràpid el creixement d'informació, que el que avui és una tautologia, demà és una fal·làcia. Per això, els ciutadans del S. XXI estan necessitats d'aprendre noves eines, conceptes i destreses a un ritme creixent per a poder participar en la societat que els envolta.

  També és creixent la preocupació pels grups que queden "al marge" d'aquests canvis, i per la coneguda com `fractura digital´, que pot redundar en què la societat crei barreres encara més profundes entre els que coneixen i utilitzen les NTIC i els que no.

  Els centres educatius i els docents han d'actualitzar-se i adaptar-se a la nova realitat tècnica i social per no quedar ancorats en el passat, pel que la tecnologia passa a ser entesa no com una fi en si mateixa, sinó com un mitjà que els pot permetre millorar el procés d'ensenyament-aprenentatge i capacitar per als reptes de la societat actual.

  Des del departament d'e-learning del Centro de Supercomputación de Galicia portem anys treballant en educació a distància a través de xarxes utilitzant tecnologies d'última generació.

  Un dels nostres objectius fonamentals és promoure la utilització de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació en l'àmbit educatiu formal i no formal assessorant investigadors i institucions en la utilització d'aquestes tecnologies i col·laborant en el disseny de solucions d'acord amb els seus interessos i necessitats.

  En aquest grup de treball convidem totes aquelles persones que estiguin immerses en accions formatives utilitzant xarxes de comunicació així com a totes aquelles interessades a conèixer el seu funcionament.

  Ens plantegem com objectiu la reflexió entorn de les següents idees eix:
 • Quines tecnologies s'estan utilitzant actualment en e-learning? Eines més emprades.
 • Quines metodologies d'ensenyament s'estan aplicant? estan suficientment preparats els formadors per al desenvolupament de propostes d'e-learning? E-learning o blended learning?
 • Els nous rols en e-learning: la relació i els canvis en el nou professor-alumne.
 • Col·lectius de risc o situació d'exclusió. L'exclusió i les noves tecnologies. (e-inclusió)
 • E-learning empresarial: a la recerca de la solució perfecta.
 • Cap a on camina l'e-learning? Tecnologies de nova generació: Access Grid, teleinmersió.

  Entre tots els integrants del grup de treball mirarem de trobar respostes a aquestes i altres preguntes que vagin sorgint.  Enllaços
  · Departamento de e-learning del Centro de Supercomputación de Galicia
  · Listas de distribución de e-learning
  · Portal de la Unión Europea dedicado al e-learning
  · OCTETO: Canal Digital de Tecnología Educativa
  · Noticias sobre e-learning
  · The Costs and Costing of Networked Learning
  · Master de E-Learning de la Universidad de Santiago de Compostela
  · Comparativa de LMS
  · Listados de LMS
  · Entornos de Trabajo Colaborativo