IV Congrés de la CiberSocietat 2009. Crisi analògica, futur digital
Dóna suport al congrés portant-lo a prop!