IV Congrés de la CiberSocietat 2009. Crisi analògica, futur digital

Totes les activitats

HKp: Apropiació creativa


HKp: Apropiació creativa

Estem buscant exemples d'objectes, eines, aparells, màquines, software, que han estat modificats pels seus usuaris per donar-los un ús diferent al que tenien originàriament.

Ens preguntem si l'actitud 'hacker' d'apropiació creativa del software va més enllà de les tecnologies electròniques i entronca amb un tipus de creativitat pròpia de l'espècie. Estem buscant exemples en tots els àmbits on els usuaris han modificat un artefacte per donar-li un ús diferent al que tenia.

En coneixeu algun cas? Us convidem a veure els casos recollits i a afegir-ne d'altres. Us convidem també a debatre sobre aquestes qüestions com a activitat paral·lela al Congrés.

Wiki HKp

HKp HKP HKp

Accedeix a la fitxa

Anecdotarium de projectes col·laboratius i comunitats virtuals


Anecdotarium de projectes col·laboratius i comunitats virtuals

Volem anècdotes! Narracions personals de primera mà, d'alguna experiència, aventura, problemes, confusions o pors en el marc de comunitats virtuals i projectes col·laboratius que finalment hagin acabat en alguna cosa divertida o simpàtica. Les anècdotes són una gran font de coneixement, i la nostra intenció és conèixer a través d'aquestes històries sobre els projectes col·laboratius mediats per les TIC. Sabem molt poc sobre com s'organitzen, i tampoc sabem el seu dia a dia o la seva manera de fer... El que si creiem és que tenen moltes anècdotes interessants per explicar.

Blog Anecdotarium

Accedeix a la fitxa

Crisi analògica, futur digital. Visions


Crisi analògica, futur digital. Visions

Busquem imatges; imatges que ens permetin il·lustrar de la manera més àmplia possible els processos, els valors, les eines, l'estètica, els usos i els costums, les realitats, els somnis d'aquest procés de canvi en el que vivim: crisi analògica, futur digital. Present en transició...

Envieu les vostres imatges o localitzeu-les per debatre sobre elles i crear de manera col·laborativa un "Àlbum d'imatges-2009" que il·lustri els vells i nous models i els processos de transició analògica i digital que vivim.

Accedeix a la fitxa

Ètica Hacker vs ètica Salander


Ètica Hacker vs ètica Salander

Aquesta activitat paral·lela al congrés pren la forma d'un seminari obert en el qual es proposa debatre a partir de dos obres principals:

  • Les novel·les de la trilogia Millennium de Stieg Larsson
  • L'assaig L'ètica intrusa de Pekka Himanen

Prenent com tema de discussió la confrontació de dos models ètics: l'ètica personal que Larsson crea per a Lisbeth Salander i l'ètica hacker que Himanen compila i que, en les seves pròpies paraules, "suposa un repte per a la nostra societat i per a cadascun de nosaltres".


CONTINUA EL DEBAT...
Dimarts 15 de desembre de 2009 - 19h
TERTÚLIA "ètica hacker Vs ètica Salander"
Cafè de la Sargantana - Badalona
c/ Sant Sebastià, 2

Accedeix a la fitxa

Què et suggereix el lema?


Què et suggereix el lema?

Aquesta quarta edició del congrés, es presenta amb un lema una mica provocador:

"Crisi analògica, futur digital".

La frase és el resultat d'una consulta prèvia a la primera fase del congrés, durant la qual es van rebre més de 500 propostes de lema, que posteriorment van ser seleccionades per la coordinació del congrés per una votació final, en què van participar els membres del Comitè de Suport a la Organització.

Fruit d'aquella experiència, i en vista de la polèmica i debat que va sorgir durant el procés de selecció del lema, es va decidir en consonància amb la filosofia de Living Congress obrir un espai per opinar al voltant del mateix, i posicionar-se en relació al concepte tant a favor com en contra.

Accedeix a la fitxa