IV Congrés de la CiberSocietat 2009. Crisi analògica, futur digital

Actes del congrès

Per què una quota opcional


D´acord amb la filosofia d´accés lliure a la informació i el coneixement de l´OCS, la inscripció al IV Congrés ONLINE de l'Observatori per la CiberSocietat (és a dir, emplenar les teves dades al formulari) és gratuïta i permet la participació en tots els nivells d'activitat. Només pel fet d'inscriure't tens dret a presentar comunicacions, contribuir als debats en línia, accedir a les conferències plenàries i activitats presencials, etc.


Així mateix, tot el material generat durant el congrés quedarà disponible de manera permanent a la pàgina del congrés i a la seu de l'Observatori. Oferim però, la possibilitat de pagar una quota voluntària de 36 euros (la mateixa que al 2006) que et permetrà, a més: a) rebre el certificat digital oficial de participació al IV Congrés ONLINE amb el segell de l'OCS "que es rebrà via electrònica en un termini aproximat de tres setmanes-. b) rebre les actes electròniques del Congrés.


Pagament de la quota opcional


Per a gaudir dels beneficis que ofereix aquesta quota opcional heu d'estar inscrits al congrés i identificats a la pàgina. Aquesta quota es paga una sola vegada i és independent de la manera com participis al congrés.

Important: indica dins el formulari abans d'iniciar el tràmit de pagament si has participat com a autor/a de comunicació o bé congressista (això és, no has presentat cap comunicació). Aquesta informació ens ajudarà a agilitar la tramitació del teu certificat digital

.
[Fuera de plazo]