IV Congrés de la CiberSocietat 2009. Crisi analògica, futur digital

Fòrum del IV Congrés de la Cibersocietat