IV Congrés de la CiberSocietat 2009. Crisi analògica, futur digital

Llistat de grups de treball

A continuació pots consultar el llistat complet de grups de treball, organitzats segon l'eix temàtic al quual pertanyen.