IV Congrés de la CiberSocietat 2009. Crisi analògica, futur digital