Usuari:
Clau:
  [Recordar dades]
Pròxima data clau
16.11.2004: Sessió de cloenda presencial del Congrés ONLINE. 19'30h a l'Ajuntament de Barcelona (+ info)

Comunicacions
L'organització del congrés garanteix la traducció automàtica de totes les comunicacions i els fòrums entre el català, el castellà i l'anglès en totes les direccions, gràcies a Comprendium. Per aquest motiu encoratgem a usar la llengua catalana a qui la tingui com a pròpia

Llicències Creative Commons
Els materials, les obres i els continguts de presentació, difusió, invitació i explicació dels diferents Grups de Treball que composen aquest 'II Congrés Online 2004' es regeixen per la següent Llicència de Creative Commons:


Llicència de reconeixement-NoComercial

Més informació sobre l'aplicació de la llicència al Congrés

Inscripció Tancada
Tancada la fase d´inscripció, finalment som 4183 congressistes. Si vols obtenir les Actes electròniques del Congrés i el(s) certificat(s) de participació al mateix, PREM AQUÍ

Usuaris simultanis
Identificats:
Sense identificar:

Socis organitzadors

Generalitat de Catalunya

Diputació de Barcelona

Cornellà


GT-85. Dispositius i tensions del coneixement entorn de les societats cyborgSupraGrup
Cap a nous paradigmes de coneixement?
Coordinació:
· Heidi J. Figueroa Sarriera
· Juan Carlos Aceros Guandrón
· Liliana Ferrari

Paraules clau:
· cibercultura
· estudis ciència-tecnologia-societat
· història social d´internet
· cibersocietat
· virtual


Plantejament del Grup de Treball

Preguntes obertes

 • Quines han estat les estratègies retòriques per a la construcció dels intercanvis socials mediatitzats per les tecnologies d'informació i comunicació (TIC) com objectes d'estudi?
 • Com es construeixen discursivament els conceptes associats a les face to face en els escenaris face-interface, per exemple, "conflicte", "negociació", "rols" etc.?
 • Quins han estat els supòsits i els andamiajes històrics de conceptes com ´societat de coneixement´, ´societat xarxa´, ´comunitat virtual´, etc.?
 • De quina forma s´estableixen les connexions i desconnexions entre l´anomenat ambient virtual i real?
 • De quines formes les noves narratives reprodueixen o desestabilitzen entesos anteriors sobre raça, ètnia, gènere, classe, i altres?
 • Quines són les tensions entre la nova divisió del treball i la bretxa tecnològica com escenari de trobades i desencontres socials?
 • Quines són les formes inesperades d´apropiació de la tecnologia en el teixit social? Com s´ha donat compte teòricament d´aquests fenòmens?

  Presentació del grup

  L´anomenada societat del coneixement s´ha situat com a paradigma orientador després de la societat de la informació És a dir, què fer amb tanta informació sinó és produir coneixement? La pregunta que orienta el Congrés de l´OCS, no obstant això, interroga aquest paradigma tractant d´indagar sobre els seus supòsits i també sobre les seves perspectives: cap a quina societat de coneixement? Avui en dia sembla haver-hi consens en què en les societats industrials i postindustrials contemporànies les màquines i els humans mantenen relacions cada vegada més íntimes. Llavors, podríem preguntar-nos de què tracta aquest coneixement de societat i quines són les seves condicions de determinació i indeterminació. Quins són els continguts i les formes en les quals produïm el coneixement de les societats cyborgs? El present grup de treball s´apropa críticament a algunes propostes que, en tant que han interpretat i donen sentit a les formes de conjunció humà-màquina en el teixit social, han construït els entesos sobre els quals aquesta societat està sent interpretada en la contemporaneïtat. Diversos camps de teorització i investigació s´han obert amb la intenció de donar compte d´aquestes estructures emergents: estudis de cibercultura, ciberpsicología, cibersociología, etc., proposen un domini propi del saber que mereix ser revisat críticament. Existeix un consens o discurs unificat sobre aquests camps de sabers com a noves àrees disciplinàries? Quines són les tensions que emergeixen quan es contrasten algunes d´aquestes propostes disciplinàries amb altres més fragmentades, no unificades? Especialment ens interessa problematitzar els entesos dicotòmics com per exemple, la vida online/offline, real/virtual, les metàfores que subjeuen aquestes construccions i les repercussions biopolítiques d´aquestes narratives. Dintre d´aquest panorama convoquem a la discussió de treballs inter i transdisciplinaris que al?ludeixin a alguna dels següents interrogants anteriorment exposats.