IV Congrés de la CiberSocietat 2009. Crisi analògica, futur digital

Calendari

Consulta temàtica: del 15 de març a l'1 de maig


Procés participatiu obert a propostes per a ajudar a definir el congrés; proposta de lema, de temes per al debat, de formes de viure el congrés, etc.

Candidatures a Grups de Treball: del 25 maig al 15 de juny


En aquesta edició, els grups de treball estaran definits prèviament. S'obrirà un període curt de presentació de candidatures per a coordinar aquests grups, i posterior selecció.

Activitats online paral·leles: del 23 de juny al 29 de novembre


En aquesta quarta edició li hem afegit un component experiencial i participatiu, apostant per una fórmula de Living Congress que permeti anar construint el congrés modularment, així com afegint activitats en línia prèvies a la discussió de comunicacions. Segueix atent!

Crida i revisió de comunicacions: del 22 de juliol al 5 d'octubre


Període d'enviament de comunicacions en diferents formats.

Discussió de comunicacions: del 12 al 29 de novembre


La fase final del congrés, l'espai de discussió, reflexió i anàlisi de tots els continguts presentats al llarg del congrés, i que tindrà lloc online.