IV Congrés de la CiberSocietat 2009. Crisi analògica, futur digital

Eix F - Comunicació

Grup de treball F-32: Menors i TIC

Coordinació


Comunicacions

Preguntes inicials

On aprenen els nens a consumir mitjans i NNTT?

Quí asumeix aquesta competència?

Quins nous reptes ens presenta l'actual procés de digitalització i hibridació de suports?

Com pot contribuir l'escola, i els docents, a formar en un millor us dels mitjans i les NNTT?

Descripció del GT

Vivim a un món envaït per tota mena de pantalles, l'ús de les quals interioritzen i assimilen els joves de la generació net sense pensar a la necessitat de l'alfabetització prèvia que requereix l'ús sinèrgic de les noves i velles tecnologies convergents (PC, TV, telèfon...). Per això dessitgem posar l'èmfasi a la formació mediàtica, inclòs l'us étic i moral dels mitjans. Però, amb aquest iobjectiu, ens cal tenir present la familia i l'escola com a agents generadors d'esta formació.

Tammateix proposem l'adquisició d'una mirada crítica junt amb una reflexió ètica i moral en l'ús dels media i NNTT. I en el cas específic de la propera TDT plantegem una reflexió al voltant de l'oportunitat de canvi que ens pot proporcionar este nou sistema de recepció. Doncs ens situa davant una TV multicanal, temàtica, diversa, interactiva, en mobilitat. Parlem així mateix de viodejocs, de chats, de blogs...de com diversificar i desnaturalitzar el seu ús per a que deixe d'acaparar el temps d'oci del joves i passen a fer-ne un nou ús d'aquests com a canals d'informació, instruments per a l'elaboració de continguts, etc.