IV Congreso de la CiberSociedad 2009. Crisis analógica, futuro digital

Ponente/s


Resumen

Reflexions d'anar per casa sobre les conseqüències de tenir els clàssics medievals catalans digitalitzats i a l'abast de tothom. Preguntes sense resposta que a l'hora són desitjos. Fins on arribarà la globalització?

Contenido de la comunicación

els clàssics i la xarxa.pps

Bibliografía/Referencias


Aquesta comunicació no vé acompanyada per cap document de bibliografia o referències.


CC0 (Equivalente a Dominio Público)